Privatumo politika

You are here:

I skyrius. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB Solvas (toliau – Duomenų valdytojas arba Mes), elektroninis paštas info@solvas.lt, vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės www.solvas.lt (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.

2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Interneto svetainėje (solvas.lt) ir naudojasi svetainės informacija.

3. Tęsdamas naršymą Interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.

4. Duomenų valdytojas užtikrina, kad, priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką, siekia įgyvendinti esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus.

II skyrius. Kokiais pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?

1. Mes renkame ir tvarkome asmens duomenis vadovaudamiesi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Svetainės lankytojo asmens duomenys tvarkomi šiais pagrindais:

1.1. sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t.y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;

1.2. mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruojant interneto svetainę ir užtikrinant tinkamą jos veikimą);

1.3. tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

2. Siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

III skyrius. Informacija apie naudojamus slapukus

1. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atskirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti geresnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei remiantis gautais duomenimis tobulinti pačią Interneto svetainę.

2. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

3. Internetinėje svetainėje www.solvas.lt naudojami šie slapukai:

3.1. Būtinieji slapukai yra labai svarbūs pagrindinėms svetainės funkcijoms atlikti, o svetainė be jų neveiks numatytu būdu. Šie slapukai nesaugo asmens identifikavimo duomenų.

IdDomenasTrukmėAprašymas
cookieyes-consentwww.solvas.lt1 metai„CookieYes“ nustato šį slapuką, kad įsimintų naudotojų sutikimo nuostatas ir kad jų nuostatų būtų paisoma vėlesnių apsilankymų šioje svetainėje metu. Jis nerenka ir nesaugo jokios asmeninės informacijos apie svetainės lankytojus.
elementorsolvas.ltniekadaŠį slapuką naudoja svetainės „WordPress“ tema. Jis leidžia svetainės savininkui realiuoju laiku įdiegti arba pakeisti svetainės turinį.

3.2. Analitiniai slapukai naudojami, norint suprasti, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Šie slapukai padeda pateikti informaciją apie lankytojų skaičiaus metriką, atmetimo rodiklį, srauto šaltinį ir kt.

IdDomenasTrukmėAprašymas
_ga_*.solvas.lt1 metai 1 mėnuo 4 diena„Google Analytics“ nustato šį slapuką, kad saugotų ir skaičiuotų puslapio peržiūras.
_ga.solvas.lt1 metai 1 mėnuo 4 diena„Google Analytics“ nustato šį slapuką, kad apskaičiuotų lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenis ir stebėtų svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitai. Slapukas saugo anoniminę informaciją ir unikaliems lankytojams atpažinti priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį.

3.3. Funkciniai slapukai padeda atlikti tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, dalintis svetainės turiniu socialinės žiniasklaidos platformose, rinkti atsiliepimus ir atlikti kitas trečiųjų šalių funkcijas.

IdDomenasTrukmėAprašymas
pll_languagewww.solvas.lt1 metai„Polylang“ nustato šį slapuką, kad įsimintų naudotojo pasirinktą kalbą grįžtant į svetainę ir gautų informaciją apie kalbą, kai ji nepasiekiama kitu būdu.

4. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti Interneto svetainės Lankytojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.

5. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemonės, kurios užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

IV skyrius. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

1. Mes naudojamės LinkedIn, Google ir kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose.

V skyrius. Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais

1. Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis teikdami Jums kitas paslaugas, pvz. priimdami ir vykdydami Jūsų užsakymus mūsų teikiamų paslaugų teikimui, vykdydami mūsų įsipareigojimus, išrašydami sąskaitas ir (ar) kitus apskaitos dokumentus už prekes ir (ar) paslaugas. Paprastai tokių asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas prekių ir (ar) paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, Jūsų sutikimo pagrindu arba vykdant teisės aktuose mums nustatytas prievoles.

2. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų (duomenų subjekto) sutikimą arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.

VI skyrius. Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų duomenis?

1. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

2. Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

VII skyrius. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

1. Duomenų valdytojas be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

2. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti Interneto svetainės veikimą. Tokiais asmenimis gali būti reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės ir pan.

3. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

4. Mūsų pasitelkti tretieji asmenys gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

5. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

VIII skyrius. Jūsų teisės

1. Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@solvas.lt

2. Turite teisę reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis, jei manote, kad informacija apie Jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@solvas.lt

3. Turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant Jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime Jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@solvas.lt

4. Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@solvas.lt

5. Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@solvas.lt

IX skyrius. Baigiamosios nuostatos

1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.

3. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus ir kt.

4. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

5. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

6. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

7. Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu info@solvas.lt